Inny wymiar zwiedzania.

Blog podrózniczy Ewy Siwieckiej

Polityka prywatności i plików cookies zgodna z wytycznymi RODO.

Siwy Wiatr przykłada dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich swoich klientów. Dane osobowe traktuje ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Administratorem strony www.siwywiatr.pl jest Ewa Siwiecka. Aby uzyskać informację o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres:  kontakt@siwywiatr.pl.

Dane osobowe otrzymujemy podczas subskrybcji na naszej stronie www.siwywiatr.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Przetwarzamy dane osobowe, bo jest to niezbędne do wysyłania wiadomości.

Gwarantujemy, że dane osobowe będą poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych masz:

- prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych tj. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@siwywiatr.pl. Możemy jednak odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych, np. mamy obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu siwywiatr.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa siwywiatr.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.

Subsktybuj emailowy newsletter!

Dzieki subskrybcji bedziesz otrzymywał powiadomienia o nowych postach, nie martw sie nie wysyłamy reklam :)

SUBSKRYBUJ

Kontakt

Napisz do nas

kontakt@siwywiatr.pl

 

Sledź nas

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Siwy Wiatr stosuje polityka prywatności i plików cookies zgodną z wytycznymi RODO.